โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1054390309
รหัส Smis 8 หลัก :
  54012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  390309
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชประชานุเคราะห์ 25
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rajaprajanugroh 25 School, Phrae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแม่ยางโทน
ตำบล :
  แม่ยางตาล
อำเภอ :
  ร้องกวาง
จังหวัด :
  แพร่
รหัสไปรษณีย์ :
  54140
โทรศัพท์ :
  0-5459-7184
โทรสาร :
  0-5459-6083
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กรกฎาคม 2537
อีเมล์ :
  rjpracha25@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ยางตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  29.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2558 เวลา 07:29:03 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25
นายณรงค์กร สิงห์อุดร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25
นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25

นางลาแพน จันแปงเงิน
นางสาวพรทิพย์ พันธุ์เวช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,135
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 0-5459-7184 อีเมล์: rjpracha25@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: จีรพล อุดคำมี โทรศัพท์: 0895562337 อีเมล์: nog_j25@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]