โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1054390309
รหัส Smis 8 หลัก :
  54012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  390309
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชประชานุเคราะห์ 25
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแม่ยางโทน
ตำบล :
  แม่ยางตาล
อำเภอ :
  ร้องกวาง
จังหวัด :
  แพร่
รหัสไปรษณีย์ :
  54140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  054596083
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  rjpracha25@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ยางตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 16:39:28 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25
นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25

นายอุทัย โพธิ์ทอง
นางสายสุนีย์ สายถิ่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

47
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โทรศัพท์: อีเมล์: rjpracha25@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: จีรพล อุดคำมี โทรศัพท์: 0895562337 อีเมล์: nog_j25@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ