โรงเรียนบ้านโป่งคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านโป่งคำ


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านโป่งคำ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250347
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010192
รหัส Obec 6 หลัก :
  250347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPONGKUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโป่งคำ
ตำบล :
  ดู่พงษ์
อำเภอ :
  สันติสุข
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55210
โทรศัพท์ :
  054767116
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1มิ.ย.15
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่พงษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 05:59:56 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสาววาสนา แสงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งคำ

นางจันทร์เพ็ญ จิตอารี
นางมันทนา สุริยะพรหม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

936
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโป่งคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054767116 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พิษณุ มะโนชัย โทรศัพท์: 097-9247264 อีเมล์: p1113m@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]