โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

            ภายในปี 2562 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีทักษะในการดำเนินชีวิต น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสืบสานงานโครงการพระราชดำริ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม ก้าวตามทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1055250391
  รหัส Smis 8 หลัก :
    55020169
  รหัส Obec 6 หลัก :
    250391
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    บ้านน้ำช้างพัฒนา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Ban Namchangpattana School
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   11   บ้านบ้านน้ำช้างพัฒนา
  ตำบล :
    ขุนน่าน
  อำเภอ :
    เฉลิมพระเกียรติ
  จังหวัด :
    น่าน
  รหัสไปรษณีย์ :
    55220
  โทรศัพท์ :
    054760105
  โทรสาร :
    
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    2527
  อีเมล์ :
    
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    เฉลิมพระเกียรติ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ขุนน่าน
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    120 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    30 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10:58:38 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวแสงเดือน อูปแก้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทัน ยาติกา

 • นางสาววารุณี ภัยราชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,188
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โทรศัพท์: 054760105 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอดิศร พรหมเทพ โทรศัพท์: 0817834509 อีเมล์: ad323f@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]