โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250453
รหัส Smis 8 หลัก :
  55022013
รหัส Obec 6 หลัก :
  250453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trikateprachasamakkee Ratchamunkalapisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสองแคว
ตำบล :
  นาไร่หลวง
อำเภอ :
  สองแคว
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55160
โทรศัพท์ :
  054777089
โทรสาร :
  054777089
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2528
อีเมล์ :
  trikate2u@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาไร่หลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:16:44 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายกมล สุทธาวาส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

นายชัชวาล มังคละ
นางสาวยุวดี ชุรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,095
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โทรศัพท์: 054777089 อีเมล์: trikate2u@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิชัย แสนใหญ่ โทรศัพท์: 0871817479 อีเมล์: kroomaxma@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]