โรงเรียนบ้านหนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านหนุน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนุน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320175
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020115
รหัส Obec 6 หลัก :
  320175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนุน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านดง
ตำบล :
  ปง
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0-5449-7378
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  py2pong403@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มปง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  27.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 07:27:26 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนุน

นางสว่างจิต วรรณโกฎิ
นางอำพร ใจเย็น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,036
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-5449-7378 อีเมล์: py2pong403@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค โทรศัพท์: 0861148420 อีเมล์: py2pong403@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]