ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านควรดง


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านควรดง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320192
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  320192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควรดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankwandong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านควรดง
ตำบล :
  ควร
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  081-9931717
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ม.ค. 2498
อีเมล์ :
  py2pong416@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2560 เวลา 10:59:54 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายปฎิพงษ์ ไชยเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านควรดง

นายนิคม เบิกบาน
นางเพ็ญนภา เทพละออ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

955
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านควรดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 081-9931717 อีเมล์: py2pong416@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พีรวิชญ์ คุณารูป โทรศัพท์: 0817242961 อีเมล์: chut_prirawit@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]