ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120264
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  120264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านป่ากว๋าวเหนือ
ตำบล :
  เมืองพาน
อำเภอ :
  พาน
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57120
โทรศัพท์ :
  53721700
โทรสาร :
  053721700
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2481
อีเมล์ :
  anubanphan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนอนุบาลพาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เมืองพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:52:35 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุพจน์ สันมณีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)

นางอารีรักษ์ ธนาศรีชัย
นางรัชนีกร อินต๊ะเชื้อ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 53721700 อีเมล์: anubanphan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐฐิญา ดวงปินตา โทรศัพท์: 0815315170 อีเมล์: natchaya_10@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ