โรงเรียนบ้านสันกอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านสันกอง


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120348
รหัส Smis 8 หลัก :
  57030042
รหัส Obec 6 หลัก :
  120348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันกอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสันกอง
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  053-763125
โทรสาร :
  053763305
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  K-49 @ NONG
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายอุทัย มูลเมืองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสันกอง
นายธเนษฐ ธรรมตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสันกอง

นางรามัย รุ่งจิรารัตน์
นางแจ่มจิตร แก้วรากมุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสันกอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053-763125 อีเมล์: K-49 @ NONG
เว็บมาสเตอร์:: สนธกานต์ จันทวาลย์ โทรศัพท์: 0869190496 อีเมล์: sontakan_j@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]