โรงเรียนบ้านมังกาล่า


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านมังกาล่า


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120415
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020133
รหัส Obec 6 หลัก :
  120415
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมังกาล่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mangkala@gmail.com
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   22   บ้านบ้านมังกาล่า
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  53160187
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2526
อีเมล์ :
  mangkala@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนบ้านวาวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  55 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2556 เวลา 15:54:13 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสนิท นันทชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมังกาล่า

นายศราวุธ ช้างลี้
นางสาวกฤษณา เกี๋ยงมะนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

48
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านมังกาล่า โทรศัพท์: 53160187 อีเมล์: mangkala@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรยุทธ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โทรศัพท์: 0876612790 อีเมล์: tornaphuket@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ