โรงเรียนบ้านมังกาล่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านมังกาล่า


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านมังกาล่า

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120415
รหัส Smis 8 หลัก :
  57020133
รหัส Obec 6 หลัก :
  120415
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมังกาล่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mangkala@gmail.com
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   22   บ้านบ้านมังกาล่า
ตำบล :
  วาวี
อำเภอ :
  แม่สรวย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57180
โทรศัพท์ :
  052029352
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2526
อีเมล์ :
  mangkala67@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนบ้านวาวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  55 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:20:36 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมังกาล่า

นางสาวจารุพรรณ จักรแก้ว
นายศราวุธ ช้างลี้

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

912
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านมังกาล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 052029352 อีเมล์: mangkala67@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรยุทธ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โทรศัพท์: 0876612790 อีเมล์: tornaphuket@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]