โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120722
รหัส Smis 8 หลัก :
  57032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  120722
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดถ้ำปลาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthumpla Wittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยปูแกง
ตำบล :
  โป่งงาม
อำเภอ :
  แม่สาย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57130
โทรศัพท์ :
  053-709610
โทรสาร :
  053-709610
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กุมภาพันธ์ 2536
อีเมล์ :
  TPW_TPW@live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่งงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 15:36:05 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
นายสุพรรณ์ จันทาพูน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม

นางปริศนา แสนป้อ
นายมณเฑียร มามาตร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

71
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม โทรศัพท์: 053-709610 อีเมล์: TPW_TPW@live.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี โทรศัพท์: 086-5874899 อีเมล์: kru.tair@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ