โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสังวาลย์วิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420247
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  420247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สังวาลย์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sangwanwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแม่เหาะ
ตำบล :
  แม่เหาะ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-687981
โทรสาร :
  053-687981
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/02/2512
อีเมล์ :
  swwyacth@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เหาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เหาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 15:13:06 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายจำรัส ปันทวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังวาลย์วิทยา

นางธมนวรรณ ทรัพย์ทวี
นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วใส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,820
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-687981 อีเมล์: swwyacth@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิรมย์ สังข์แดง โทรศัพท์: 0800921007 อีเมล์: aphirom@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]