ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านทีฮือลือ


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านทีฮือลือ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420314
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020174
รหัส Obec 6 หลัก :
  420314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทีฮือลือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Barn Tee Hue Lue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านทีฮือลือ
ตำบล :
  สบเมย
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  0856947498
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สบเมย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  71 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  71 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 18:02:59 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทีฮือลือ

นายหาญ ศิลาชาล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,770
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0856947498 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: หาญ ศิลาชาล โทรศัพท์: 0856947498 อีเมล์: hansilachal2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]