ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนปายวิทยาคาร


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนปายวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420350
รหัส Smis 8 หลัก :
  58012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  420350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปายวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Paiwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน104 บ้านเวียงใต้
ตำบล :
  เวียงใต้
อำเภอ :
  ปาย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58130
โทรศัพท์ :
  0-5369-9555
โทรสาร :
  053699555
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2510
อีเมล์ :
  supachoco.rain@yahoo.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2556 เวลา 10:27:12 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร
นายชุมพล วิจิตรพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร

นางภาวิณี พรหมฟัง
นายวิทยา วงอินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

32
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปายวิทยาคาร โทรศัพท์: 0-5369-9555 อีเมล์: supachoco.rain@yahoo.co
เว็บมาสเตอร์:: จิราลักษณ์ ชัยวุฒิ โทรศัพท์: 0898512560,0897011325 อีเมล์: hom_teacher@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ