ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนปายวิทยาคาร


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนปายวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420350
รหัส Smis 8 หลัก :
  58012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  420350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปายวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Paiwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน104 บ้านเวียงใต้
ตำบล :
  เวียงใต้
อำเภอ :
  ปาย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58130
โทรศัพท์ :
  0-5369-9555
โทรสาร :
  053699555
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2510
อีเมล์ :
  supachoco.rain@yahoo.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10:57:17 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร

นายสัมพันธ์ อินทะวงค์
นางจตุพร สุรินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,115
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปายวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 0-5369-9555 อีเมล์: supachoco.rain@yahoo.co
เว็บมาสเตอร์:: พรสวรรค์ นั่นหม่อง โทรศัพท์: 0884042249,0864355269 อีเมล์: pnanmong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]