โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านไร่วิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700272
รหัส Smis 8 หลัก :
  61012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  700272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banraiwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  บ้านบึง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  546027/539167
โทรสาร :
  056539167
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2514
อีเมล์ :
  banraiwittaya.spm42@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มัธยมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:54:42 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่วิทยา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา บูรณสมภพ
นายกิตธวัช วรรณกิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

664
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 546027/539167 อีเมล์: banraiwittaya.spm42@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางบุรณี สุวรรณโชติ โทรศัพท์: 0844952253 อีเมล์: puk.buranee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]