โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านไร่วิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700272
รหัส Smis 8 หลัก :
  61012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  700272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banraiwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  บ้านบึง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  546027/539167
โทรสาร :
  056539167
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2514
อีเมล์ :
  banraiwittaya.spm42@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มัธยมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:08:13 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวิชัย ยุชังกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่วิทยา
นางวชิราภรณ์ รัตนวงศ์ไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่วิทยา
นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่วิทยา
นางรุ่งนภา ธีฆะพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่วิทยา

นางธนพร สงกรุง
นางสายร่ม อินสว่าง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

46
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 546027/539167 อีเมล์: banraiwittaya.spm42@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางบุรณี สุวรรณโชติ โทรศัพท์: 0844952253 อีเมล์: puk.buranee@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ