ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวังหินวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวังหินวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700276
รหัส Smis 8 หลัก :
  61012017
รหัส Obec 6 หลัก :
  700276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังหินวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WANGHIN WITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังหิน
ตำบล :
  วังหิน
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61180
โทรศัพท์ :
  535079/535184
โทรสาร :
  056535174
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มกราคม 2542
อีเมล์ :
  wanghin111@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.42
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  105 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 11:15:47 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังหินวิทยาคม

นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาล
นางสาวสายพิน สุขสถาน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,527
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 535079/535184 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]