โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040018
รหัส Smis 8 หลัก :
  62010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  040018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubranmueangkamphaengphet(Bannakhonchum)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนครชุม
ตำบล :
  นครชุม
อำเภอ :
  เมืองกำแพงเพชร
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  055799250
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถนายน 2465
อีเมล์ :
  mongkhonin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนครชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:07:58 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายมงคล อินทพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
นายนเรนทร์ นาคบาตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

นางฐิตพร อินทรสูต
นางนพรัตน์ ครุฑอินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

17
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) โทรศัพท์: 055799250 อีเมล์: mongkhonin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภร ศุภราทิตย์ โทรศัพท์: 055799250 อีเมล์: sptkp1pon@gmail.
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ