โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040314
รหัส Smis 8 หลัก :
  62020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  040314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmorsomboonmittaphabtee189
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านมอสมบูรณ์
ตำบล :
  สักงาม
อำเภอ :
  คลองลาน
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62180
โทรศัพท์ :
  0-5574-5571
โทรสาร :
  055745571
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2517
อีเมล์ :
  Banmorsomboon189@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คลองสวนหมาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 08:03:15 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายว่าง แซ่ม้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189

นางวารีพร ทัศนศร
นายสมชาย ทัศนศร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,051
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทรศัพท์: 0-5574-5571 อีเมล์: Banmorsomboon189@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมชาย ทัศนศร โทรศัพท์: 0918437769 อีเมล์: somchai.tus@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]