โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040314
รหัส Smis 8 หลัก :
  62020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  040314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmorsomboon 189
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านมอสมบูรณ์
ตำบล :
  สักงาม
อำเภอ :
  คลองลาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  62180
โทรศัพท์ :
  0-5574-5571
โทรสาร :
  055745571
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2517
อีเมล์ :
  Banmorsomboon189@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คลองสวนหมาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2558 เวลา 10:59:14 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายว่าง แซ่ม้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189

นายสมชาย ทัศนศร
นางบุญเกิด คำทูม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 โทรศัพท์: 0-5574-5571 อีเมล์: Banmorsomboon189@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปัญจา ขันกสิกรรม โทรศัพท์: 0899069919 อีเมล์: panjakhan.nk@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ