โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040452
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  040452
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรานกระต่ายพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prankrataipittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบล :
  ถ้ำกระต่ายทอง
อำเภอ :
  พรานกระต่าย
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62110
โทรศัพท์ :
  055775651
โทรสาร :
  055775655
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  pp_school@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09:01:25 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพัฒนา ทรงประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายนิกูล เปียมาลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายชิตพล เพชรวารี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม

นางสาวสุดสายใจ อินกรัด
นางสาวพวงเพ็ญ แพรแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,075
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055775651 อีเมล์: pp_school@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: พีรพัฒน์ ด่อนคร้าม โทรศัพท์: 0629201770 อีเมล์: peelove552@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]