• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


  • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

    รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
      1063160182
    รหัส Smis 8 หลัก :
      63020035
    รหัส Obec 6 หลัก :
      160182
    ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
      บ้านแม่อมกิ
    ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
      Ban Maeomki
    ที่อยู่ :
      หมู่ที่   4   บ้าน131 หมู่ 4 บ้านแม่อมกิ
    ตำบล :
      แม่วะหลวง
    อำเภอ :
      ท่าสองยาง
    จังหวัด :
      ตาก
    รหัสไปรษณีย์ :
      63150
    โทรศัพท์ :
      0910329264
    โทรสาร :
      -
    ระดับที่เปิดสอน :
     อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
    วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
      พ.ศ.2528
    อีเมล์ :
      maeomkischool@hotmail.com
    เว็บไซต์ :
    Facebook :
      
    กลุ่มโรงเรียน :
      
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
      แม่วะหลวง
    ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
      180 กม.
    ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
      90 กม.

    (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:11 น.
    )
    แผนที่พิกัดโรงเรียน
    Longdo Map
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางพิมพร แม่เมยสบโชค
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางเนตรนภา เดชเขตขัน
  • แนะนำบุคลากร

  • นายยอดชาย วิเชียรชัยคีรี

  • นายพันธกานต์ ทรงบุญรอดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,672
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 0910329264 อีเมล์: maeomkischool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เขมิสรา ทองอยู่ โทรศัพท์: 0932301668 อีเมล์: por_thongyoo1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]