สารสนเทศโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160250
รหัส Smis 8 หลัก :
  63022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  160250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าสองยางวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thasongyangwitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลำร้อง
ตำบล :
  แม่ต้าน
อำเภอ :
  ท่าสองยาง
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63150
โทรศัพท์ :
  55589101
โทรสาร :
  055589306
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2518
อีเมล์ :
  tsyschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่ต้าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  240 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:12:13 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายกฤษณะ เครืออยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าสองยางวิทยาคม

นายสุกิจ สว่างเดือนฉาย
นางสาวดลยา แซ่กือ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,193
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อธิษฐ์ บุญเจริญ โทรศัพท์: 0999709903 อีเมล์: vengeance_22f@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]