โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620384
รหัส Smis 8 หลัก :
  64022014
รหัส Obec 6 หลัก :
  620384
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungsaliamchanupatham School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเหมืองนา
ตำบล :
  ทุ่งเสลี่ยม
อำเภอ :
  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64150
โทรศัพท์ :
  055-659217
โทรสาร :
  055659217
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  krurin19@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพระแม่ย่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งเสลี่ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 14:17:07 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุทธิ อาดูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือ
นางธนารัตน์ เทพวงษ์

ทดสอบสร้างเมนู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,427
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-659217 อีเมล์: krurin19@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0844250019 อีเมล์: krurin19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]