โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360460
รหัส Smis 8 หลัก :
  65012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  360460
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เฉลิมขวัญสตรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองพิษณุโลก
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65000
โทรศัพท์ :
  055241947
โทรสาร :
  055241947
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤศจิกายน 2466
อีเมล์ :
  arnon.m@chs.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิษณุโลก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2559 เวลา 12:54:17 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี
นางจิราภรณ์ เอมเอี่ยม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี
นางกนกดาว เดชก้อง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี
ว่าที่ ร.ต.บุญสืบ มะอิ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี

นายอธิภัทร เดชะกะนิษฐ
นางสุธิดา จันต๊ะวงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

826
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055241947 อีเมล์: arnon.m@chs.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อานนท์ มากมี โทรศัพท์: 055258003 อีเมล์: anonmakmee2513@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]