โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360460
รหัส Smis 8 หลัก :
  65012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  360460
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เฉลิมขวัญสตรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  65000
โทรศัพท์ :
  055241947
โทรสาร :
  055241947
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิษณุโลก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี
นายสมศักดิ์ พุ่มสลุด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี
นายศาศวัต ประทุมรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี
นางรัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี

นายบุญชู ด้วงภู่
นางศิริลักษณ์ เกษประสิทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055241947 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อานนท์ มากมี โทรศัพท์: 055258003 อีเมล์: anonmakmee2513@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ