โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360460
รหัส Smis 8 หลัก :
  65012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  360460
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เฉลิมขวัญสตรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  65000
โทรศัพท์ :
  055241947
โทรสาร :
  055241947
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิษณุโลก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี
นายสมศักดิ์ พุ่มสลุด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี
นายศาศวัต ประทุมรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี
นางรัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี

นางเตือนใจ หินตั้ง
นางยุเพียร อ่อนสี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

62
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055241947 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อานนท์ มากมี โทรศัพท์: 055258003 อีเมล์: anonmakmee2513@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ