โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360463
รหัส Smis 8 หลัก :
  65012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  360463
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังน้ำคู้ศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangnamkoosuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  วังน้ำคู้
อำเภอ :
  เมืองพิษณุโลก
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65230
โทรศัพท์ :
  055906107
โทรสาร :
  055906107
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/05/2519
อีเมล์ :
  wangnamkoosuksa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.39
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้ำคู้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 08:19:40 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายนวพงศ์ ดวงอุปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังน้ำคู้ศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ สัญญะ
นางชาลิสา ชมยวง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,181
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055906107 อีเมล์: wangnamkoosuksa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กมลวรรณ บรรดาสุข โทรศัพท์: 0951392545 อีเมล์: kmwds01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]