โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360467
รหัส Smis 8 หลัก :
  65012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  360467
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พุทธชินราชพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BUDDHACHINNARAJPITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองพิษณุโลก
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65000
โทรศัพท์ :
  055304182
โทรสาร :
  055304181
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2533
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครพิษณุโลก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 16:11:03 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสาวอรุณศรี เงินเสือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
นางโสพิศ เทศสลุด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
นายนุกูล อ่ำอ่วม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
นายทรงภรต ภู่กร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
นางสาววิไล อ่อนตานา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา

นายเอกกมล เรืองเดช
นางพยอม คุ้มฉาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,223
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055304182 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางนงคราญ เอี่ยมบาง โทรศัพท์: 0832128083 อีเมล์: eamnong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]