โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360467
รหัส Smis 8 หลัก :
  65012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  360467
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พุทธชินราชพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BUDDHACHINNARAJPITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองพิษณุโลก
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65000
โทรศัพท์ :
  055304182
โทรสาร :
  055304181
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2533
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครพิษณุโลก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 13:14:26 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเดชา สมบูรณ์พงษ์กิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
นางโสพิศ เทศสลุด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
นายนุกูล อ่ำอ่วม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา
นายทรงภรต ภู่กร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา

นายวีรชัย ปอแก้ว
นางณัชภัทร วงศ์จีน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

21
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โทรศัพท์: 055304182 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางนงคราญ เอี่ยมบาง โทรศัพท์: 0832128083 อีเมล์: eamnong@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ