โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา














ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360483
รหัส Smis 8 หลัก :
  65012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  360483
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาสงเคราะห์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านปลายนา
ตำบล :
  หนองกุลา
อำเภอ :
  บางระกำ
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65140
โทรศัพท์ :
  055371556
โทรสาร :
  055371556
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2521
อีเมล์ :
  Prachasongkroe-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 09:41:58 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา
นางบุปผา ทองน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา
นายสุรเกียรติ บุญเม่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา
นางกมลรัตน์ ดอกเกี๋ยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา

นายยอดขวัญ ม่วงสวน
นายเด่นพงษ์ วงศ์จันทร์





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

103
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โทรศัพท์: 055371556 อีเมล์: Prachasongkroe-school@hotmail.com

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ