โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360483
รหัส Smis 8 หลัก :
  65012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  360483
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาสงเคราะห์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prachasongkroe-school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านปลายนา
ตำบล :
  หนองกุลา
อำเภอ :
  บางระกำ
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65140
โทรศัพท์ :
  055371556
โทรสาร :
  055371556
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2521
อีเมล์ :
  Prachasongkroe-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2559 เวลา 14:45:44 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา
นายสุรเกียรติ บุญเม่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา
นางกมลรัตน์ ดอกเกี๋ยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา
นางสุรีรัตน์ บุญจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา

นางสาววราภรณ์ สิงห์มี
นางสิรินทร์พร รัตนจารุวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

586
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055371556 อีเมล์: Prachasongkroe-school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิศากร จรชื่น โทรศัพท์: 0812839259 อีเมล์: nisakorn_14@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]