โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360483
รหัส Smis 8 หลัก :
  65012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  360483
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาสงเคราะห์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านปลายนา
ตำบล :
  หนองกุลา
อำเภอ :
  บางระกำ
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65140
โทรศัพท์ :
  055371556
โทรสาร :
  055371556
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2521
อีเมล์ :
  Prachasongkroe-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 09:41:58 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพยัพ อนันนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา
นางบุปผา ทองน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา
นายสุรเกียรติ บุญเม่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา
นางกมลรัตน์ ดอกเกี๋ยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา

นางชไมพร จันทนา
นายเด่นพงษ์ วงศ์จันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

46
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055371556 อีเมล์: Prachasongkroe-school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คมกฤช จีนกุล โทรศัพท์: 0881707595 อีเมล์: j_khomkrit@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ