• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดเขารวก

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1066350200
  รหัส Smis 8 หลัก :
    66020025
  รหัส Obec 6 หลัก :
    350200
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    วัดเขารวก
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    watkhaoruak
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   5   บ้านเขารวก
  ตำบล :
    วังหลุม
  อำเภอ :
    ตะพานหิน
  จังหวัด :
    พิจิตร
  รหัสไปรษณีย์ :
    66150
  โทรศัพท์ :
    0934946365
  โทรสาร :
    
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    27 กันยายน 2477
  อีเมล์ :
    thanakrit148@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    วังหลุม
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    18 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    16 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42:11 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวิภาวดี ชื่นเรือง

 • นายธนกฤษณ์ อินกองงามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,152
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขารวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0934946365 อีเมล์: thanakrit148@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธิราพร เปรมวงศ์ โทรศัพท์: 0986163246 อีเมล์: nanza_pream@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]