โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1067380305
  รหัส Smis 8 หลัก :
    67030133
  รหัส Obec 6 หลัก :
    380305
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    บ้านนาทุ่ง
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    bannatung
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   7   บ้านโคกสูง
  ตำบล :
    ท่าแดง
  อำเภอ :
    หนองไผ่
  จังหวัด :
    เพชรบูรณ์
  รหัสไปรษณีย์ :
    67140
  โทรศัพท์ :
    0812127554
  โทรสาร :
    -
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    3 พฤษภาคม 2498
  อีเมล์ :
    chamnong_80@hotmail.co.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ท่าแดง
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    32 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    12 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:46:08 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาติตระการ ฐานะวิจิตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชุลีภรณ์ ดีเมือง

 • นางมณธญาพัทธ์ เฮ้าปานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,380
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 0812127554 อีเมล์: chamnong_80@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: วรพจน์ พร้อมสุข โทรศัพท์: 0843796998 อีเมล์: wawyaba_2499@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]