โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเพชรพิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380579
รหัส Smis 8 หลัก :
  67012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  380579
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เพชรพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phetpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67000
โทรศัพท์ :
  056-711453
โทรสาร :
  056722208
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2444
อีเมล์ :
  phetschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเพชรพิทยาคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเพชรบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:30:54 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพรีพัฒน์ วัชรินทรางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
นายอนันต์ แก้วมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
นายวิสิทธิ์ พรหมมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม

นางสาวชลิดา ศุภสาร
นางวันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โทรศัพท์: 056-711453 อีเมล์: phetschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปวรวรรณ ทองหล่อ โทรศัพท์: 0897083405 อีเมล์: pawornwan@pks.ac.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ