โรงเรียนเพชรพิทยาคม


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเพชรพิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380579
รหัส Smis 8 หลัก :
  67012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  380579
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เพชรพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phetpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67000
โทรศัพท์ :
  056-711453
โทรสาร :
  056722208
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2444
อีเมล์ :
  phetschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเพชรพิทยาคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเพชรบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:07:07 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพรีพัฒน์ วัชรินทรางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
นายสุริยา นุตทะบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
นายอนันต์ แก้วมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
นายวิสิทธิ์ พรหมมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม

นายสันติ สังข์ทอง
นางกรุณา เจริญพานิช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศัพท์: 056-711453 อีเมล์: phetschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดรุณี ศรีอินทร์ โทรศัพท์: 0897083405 อีเมล์: vea.d@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ