โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480093
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  480093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKOKMO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกหม้อ
ตำบล :
  ปากแรต
อำเภอ :
  บ้านโป่ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70110
โทรศัพท์ :
  0-3220-0368
โทรสาร :
  0-3220-0368
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  watkokmo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านโป่งที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ปากแรต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:03:01 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเฉลิมไชย จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)

นางสุธาทิพย์ ถนัดทำ
นายชูเกียรติ แก้วจีน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3220-0368 อีเมล์: watkokmo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเฉลิมไชย จำปาศรี โทรศัพท์: 085-2335050 อีเมล์: tocha1110@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]