โรงเรียนบ้านเบิกไพร


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านเบิกไพร


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านเบิกไพร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480288
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  480288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเบิกไพร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banberkprai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเบิกไพร
ตำบล :
  เบิกไพร
อำเภอ :
  จอมบึง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70150
โทรศัพท์ :
  0-32739625
โทรสาร :
  032-739625
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2515
อีเมล์ :
  banberkprai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เบิกไพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:55:33 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายณัฐวุฒิ ทองเอีย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเบิกไพร

นางเฟื่องฟ้า เส็งสาย
นางสาวญาณิศา พุกท่าไม้

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

74
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเบิกไพร โทรศัพท์: 0-32739625 อีเมล์: banberkprai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ญาณิศา พุกท่าไม้ โทรศัพท์: 0957266756 อีเมล์: apple_ptm@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ