โรงเรียนบ้านเบิกไพร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านเบิกไพร


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านเบิกไพร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480288
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  480288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเบิกไพร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banberkprai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเบิกไพร
ตำบล :
  เบิกไพร
อำเภอ :
  จอมบึง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70150
โทรศัพท์ :
  032-739625
โทรสาร :
  032-739625
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2504
อีเมล์ :
  banberkprai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เบิกไพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2561 เวลา 12:47:49 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสาวปาริชาติ โชติช่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเบิกไพร

นางนริศา เทพสวัสดิ์
นางดาหวัน วรรณาโส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,500
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเบิกไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-739625 อีเมล์: banberkprai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ญาณิศา พุกท่าไม้ โทรศัพท์: 097-2423870 อีเมล์: honda_jazz09@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]