โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480369
รหัส Smis 8 หลัก :
  70022014
รหัส Obec 6 หลัก :
  480369
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รัตนราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
  
อำเภอ :
  บ้านโป่ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70110
โทรศัพท์ :
  0-3221-1400
โทรสาร :
  032-21022
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2559 เวลา 09:32:08 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสาวจุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนราษฎร์บำรุง
นายสาคร แก้วอุปการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนราษฎร์บำรุง

นายสนิท อัมพรพิทักษ์
นางบุญสม ศรแผลง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,171
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 0-3221-1400 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วิไล รัตนากร โทรศัพท์: 0851972859 อีเมล์: wilai.r222@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]