โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480369
รหัส Smis 8 หลัก :
  70022014
รหัส Obec 6 หลัก :
  480369
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รัตนราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  70110
โทรศัพท์ :
  0-3221-1400
โทรสาร :
  032-21022
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนราษฎร์บำรุง
นายสุรพล พรชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนราษฎร์บำรุง
นายจักรา นันทวิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนราษฎร์บำรุง
นางอัญญรัตน์ อินทบวร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนราษฎร์บำรุง
นางสาวอารมณ์ศรี เทียนทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนราษฎร์บำรุง

นางโสภา เสือรอด
นายปราศรัย ทูลยอดพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 0-3221-1400 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วิไล รัตนากร โทรศัพท์: 0851972859 อีเมล์: wilai.r222@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ