โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020447
รหัส Smis 8 หลัก :
  71012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  020447
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาญจนานุเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kkanchanukroh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน-
ตำบล :
  บ้านเหนือ
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71000
โทรศัพท์ :
  034-511060
โทรสาร :
  034513253
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 ตุลาคม 2472
อีเมล์ :
  kanchanukroh
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กาญจนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาญจนบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:36:55 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายณรินทร์ ชำนาญดู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์
นายประวิทย์ จันทรุไทย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์
นายไพโรจน์ สุภาษิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์
นายธีระพล เมฆะวัฒนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์
นางมัยลา ศรีโมรา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์
นายวุฒิชัย หอวรรธกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์

นายสามารถ หงษ์ทอง
นายวสันต์ สมุทรสาคร

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 034-511060 อีเมล์: kanchanukroh
เว็บมาสเตอร์:: สุปรีดา อนันต์เวชานุวัฒน์ โทรศัพท์: 081-2794755 อีเมล์: krupan_kn@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ