โรงเรียนวัดบ้านหมี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดบ้านหมี่


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดบ้านหมี่

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630190
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  630190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านหมี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmanmee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหมี่
ตำบล :
  บางปลาม้า
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  35587408
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2485
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางปลาม้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:40:59 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายณรงค์ ดำรงค์ฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบ้านหมี่

นางวรรณพร ศิริสมบูรณ์เวช
นางอุษา อำพันทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

944
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านหมี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 35587408 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พรทิพย์ รุ่งสว่าง โทรศัพท์: 035587408 อีเมล์: gstopsp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]