โรงเรียนวัดเกาะ


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดเกาะ


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630246
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010150
รหัส Obec 6 หลัก :
  630246
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวัดเกาะ
ตำบล :
  วังหว้า
อำเภอ :
  ศรีประจันต์
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72140
โทรศัพท์ :
  035-591770
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2477
อีเมล์ :
  nares.sp1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2557 เวลา 15:28:25 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายอักษร เทียนกัณฑ์เทศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเกาะ

นางนพคุณ สุขรัตน์
นางปราณีต แก้วน่าน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

25
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเกาะ โทรศัพท์: 035-591770 อีเมล์: nares.sp1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัดเกาะ ศรีประจันต์ โทรศัพท์: 035521832 อีเมล์: gstopsp@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ