โรงเรียนวัดดอนมะนาว


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดดอนมะนาว


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630292
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  630292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนมะนาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donmanaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนมะนาว
ตำบล :
  ดอนมะนาว
อำเภอ :
  สองพี่น้อง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72110
โทรศัพท์ :
  035566409
โทรสาร :
  035566409
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29072481
อีเมล์ :
  donmanowschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนมะนาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  36.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 05:31:07 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุไพรินทร์ ส้มเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนมะนาว

นางปราณี คาดการณ์ไกล
นางประพิม บัวอิ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนมะนาว โทรศัพท์: 035566409 อีเมล์: donmanowschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิจิตรา บัวคลี่ โทรศัพท์: 0810180494 อีเมล์: kik_97.85@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ