โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630453
รหัส Smis 8 หลัก :
  72032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  630453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธรรมโชติศึกษาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thammachotesuksalai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขาพระ
ตำบล :
  เขาพระ
อำเภอ :
  เดิมบางนางบวช
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72120
โทรศัพท์ :
  578088
โทรสาร :
  035578089
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 เม.ย. 2509
อีเมล์ :
  tcschool.tc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 11:29:18 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นางสาวชุติมา สุคันธตุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นางสาวณภัทร นรสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นายชลิต เชื้อเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย

นายนนทะกาล ทองบุราณ
นายกณิกนันต์ สุริยกานต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,207
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 578088 อีเมล์: tcschool.tc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ชนก ทองบุราณ โทรศัพท์: 0837769028 อีเมล์: ptongburan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]