โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630453
รหัส Smis 8 หลัก :
  72032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  630453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธรรมโชติศึกษาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  578088
โทรสาร :
  035578089
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  TC@Maildozy.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นางสาวณภัทร นรสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นายทรงยุทธ ศรีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นายประมวล กอบธัญกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นายชลิต เชื้อเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย
นางชุติมา สุคันธตุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย

นางแฉล้ม หงษ์ทอง
นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

581
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 578088 อีเมล์: TC@Maildozy.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ชนก ทองบุราณ โทรศัพท์: 0837769028 อีเมล์: ptongburan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]