โรงเรียนดอนคาวิทยา


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนดอนคาวิทยา


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630478
รหัส Smis 8 หลัก :
  72022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  630478
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนคาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านนายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ตำบล :
  ดอนคา
อำเภอ :
  อู่ทอง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72160
โทรศัพท์ :
  35421222
โทรสาร :
  035421111
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  donkha_webmaster@hotmai
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:09:56 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนคาวิทยา
นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนคาวิทยา

นางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนคาวิทยา โทรศัพท์: 35421222 อีเมล์: donkha_webmaster@hotmai
เว็บมาสเตอร์:: สุวรรณา วรรณถิรหงส์ โทรศัพท์: 0894136692 อีเมล์: kaewsrasan2006@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ