โรงเรียนดอนคาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนดอนคาวิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนดอนคาวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630478
รหัส Smis 8 หลัก :
  72022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  630478
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนคาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donkhawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านนายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ตำบล :
  ดอนคา
อำเภอ :
  อู่ทอง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72160
โทรศัพท์ :
  035495559
โทรสาร :
  035495558
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  ad.donkha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 07:39:08 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายคมสัน ธรรมนู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนคาวิทยา

นางรัศมี พิมพ์พงษ์
นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

994
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 035495559 อีเมล์: ad.donkha@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรสิทธิ์ ตันทอง โทรศัพท์: 035421111 อีเมล์: iex0223@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]