ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดนราภิรมย์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดนราภิรมย์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180185
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  180185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนราภิรมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnaraphirom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านคลองนราภิรมย์
ตำบล :
  นราภิรมย์
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-900039
โทรสาร :
  034396060
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  narapiromsc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ปฐมวันต้นแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นราภิรมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08:48:11 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนราภิรมย์

นางสาวบุญญิสา ช่วยชม
นางมณีรัตน์ พจนารถ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,278
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900039 อีเมล์: narapiromsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุวรรณา จินวงษ์โป๊ โทรศัพท์: 0899156308 อีเมล์: suwannarn.151@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]