โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590118
รหัส Smis 8 หลัก :
  74012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  590118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Omnoisophonchanooprathum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน1/13
ตำบล :
  อ้อมน้อย
อำเภอ :
  กระทุ่มแบน
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74130
โทรศัพท์ :
  024202435
โทรสาร :
  024311857
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2525
อีเมล์ :
  osc_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ้อมน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 16:19:42 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพงศกร พูลสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์
นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,492
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 024202435 อีเมล์: osc_sch@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางณรินทร น้อยพิทักษ์ โทรศัพท์: 02-4202435 ต่อ 102 อีเมล์: narin1942309@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]