โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเขาย้อยวิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370253
รหัส Smis 8 หลัก :
  76012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  370253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาย้อยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khaoyoiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านห้วย
ตำบล :
  เขาย้อย
อำเภอ :
  เขาย้อย
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76140
โทรศัพท์ :
  032-562305
โทรสาร :
  032439746
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มีนาคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาย้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:30:22 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายชลิต ระหว่างบ้าน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขาย้อยวิทยา
นางจารุนันท์ สว่างแจ้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขาย้อยวิทยา

นายสุเมธ ที่รัก
นางสาววรพร ชูใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,026
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 032-562305 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สำราญ สังคีรี โทรศัพท์: 0909941942 อีเมล์: taaikrataai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]