โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370264
รหัส Smis 8 หลัก :
  76022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  370264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองชุมแสงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongchumsengvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองชุมแสง
ตำบล :
  ท่าไม้รวก
อำเภอ :
  ท่ายาง
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76130
โทรศัพท์ :
  0-32772333
โทรสาร :
  032772334
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มีนาคม 2521
อีเมล์ :
  nswphet@hottmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ส่งเสริมการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าไม้รวก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2559 เวลา 10:10:08 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุชาติ ทองสมนึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยา
นายยืน เสืออบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยา

นายฉัฏฐพร พ่วงทรัพย์
นางประทุม รัตนเศียร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,108
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 0-32772333 อีเมล์: nswphet@hottmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชิษณุชา กลิ่นอุบล โทรศัพท์: 0811941490 อีเมล์: chischis20@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]