• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1077280239
  รหัส Smis 8 หลัก :
    77012001
  รหัส Obec 6 หลัก :
    280239
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ประจวบวิทยาลัย
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Prachuabwittayalai
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   0   บ้านเลขที่304 ถนนสละชีพ
  ตำบล :
    ประจวบคีรีขันธ์
  อำเภอ :
    เมืองประจวบคีรีขันธ์
  จังหวัด :
    ประจวบคีรีขันธ์
  รหัสไปรษณีย์ :
    77000
  โทรศัพท์ :
    032611103
  โทรสาร :
    032603576
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    17 กรกฎาคม 2457
  อีเมล์ :
    prachuapwittayalai.school@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ประจวบคีรีขันธ์
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    160 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    2 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:19:47 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญชัย อังสวัสดิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอุมาพร ทวีศักดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายพีรพันธ์ ม่วงงาม

 • นายพลวิชญ์ อังสวัสดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,663
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 032611103 อีเมล์: prachuapwittayalai.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ โทรศัพท์: 0895467073 อีเมล์: admin@prachuabwit.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]