ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ผลงานผู้อำนวยการโรงเรียน

รางวัลคุรุสดุดี

ผลงานครู

ผลงานครู

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210322
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  210322
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthungkwaipattanasuksa (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านทุ่งควาย
ตำบล :
  เขาโร
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  0892838340
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/06/2465
อีเมล์ :
  thungkwai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาโร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:09:20 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)

นางวรรณา เลียบวงศ์
นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,304
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โทรศัพท์: 0892838340 อีเมล์: thungkwai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุริยา โนนเสนา โทรศัพท์: 0892838340 อีเมล์: suriya.pk40@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]