โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดมะนาวหวาน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210742
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020203
รหัส Obec 6 หลัก :
  210742
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมะนาวหวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATMANAWHWAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านมะนาวหวาน
ตำบล :
  ช้างกลาง
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  075-450002
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 10:49:58 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุจินต์ ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดมะนาวหวาน

นางแพรวพรรณ รัตนพันธ์
นางจำเป็น เทพกูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมะนาวหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โทรศัพท์: 075-450002 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พรรณิภา คุณสนอง โทรศัพท์: 075755542 อีเมล์: pannipa_fa@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ