โรงเรียนปากพนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนปากพนัง


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนปากพนัง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210818
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032012
รหัส Obec 6 หลัก :
  210818
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากพนัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PAKPHANANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านบ้านปากพนัง
ตำบล :
  ปากพนัง
อำเภอ :
  ปากพนัง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80140
โทรศัพท์ :
  75517186
โทรสาร :
  075517311
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 สิงหาคม 2442
อีเมล์ :
  pn_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตปากพนัง-เชียรใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากพนัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 16:24:04 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายประเสริฐ ชีใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นางสาวเรวดี อนุรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายศรชัย โชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายอธิศ ระแบบเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง

นางศิริวรรณ เยี่ยมเวช
นางราตรี ลือแล้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,468
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 75517186 อีเมล์: pn_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพรรณ กะตากูล โทรศัพท์: 0819563122 อีเมล์: nipapan0509@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]