โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดนิโครธาราม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดนิโครธาราม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330130
รหัส Smis 8 หลัก :
  82010131
รหัส Obec 6 หลัก :
  330130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนิโครธาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnikrotaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทับปุด
ตำบล :
  ทับปุด
อำเภอ :
  ทับปุด
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82180
โทรศัพท์ :
  0-7659-9122
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มีนาคม 2453
อีเมล์ :
  nikro@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับปุด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทับปุค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:27:41 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสิทธิชัย ทองคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนิโครธาราม
นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนิโครธาราม

นางมะลิ จงไกรจักร
นางลัดดา ตันติจรูญรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,431
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โทรศัพท์: 0-7659-9122 อีเมล์: nikro@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางชูศรี สิทธิศิลป์ โทรศัพท์: 0874674664 อีเมล์: chusri_0309@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]