โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330185
รหัส Smis 8 หลัก :
  82012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  330185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท้ายเหมืองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thaimuangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   21 หมู่ 1   บ้าน-
ตำบล :
  นาเตย
อำเภอ :
  ท้ายเหมือง
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82120
โทรศัพท์ :
  0-7657-1500
โทรสาร :
  076484956
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิุนายน 2513
อีเมล์ :
  info@tmw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิงกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:28:57 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายมนตรี ยกเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท้ายเหมืองวิทยา
นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท้ายเหมืองวิทยา

นางรัตนา ชูจิต
นายสงัด จิตสว่าง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,727
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7657-1500 อีเมล์: info@tmw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ สุขเอียด โทรศัพท์: 084-7474191 อีเมล์: mon_hukteam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]