เอกสารกลุ่มบริหารงาน
Fanpage Facebook
รูปกิจกรรม
งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550518
รหัส Smis 8 หลัก :
  90022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  550518
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หาดใหญ่พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hatyaipittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านพรุเตาะ
ตำบล :
  ทุ่งใหญ่
อำเภอ :
  หาดใหญ่
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90110
โทรศัพท์ :
  0 7421 9200-1
โทรสาร :
  0 7421 9202
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มีนาคม 2538
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มีนาคม 2562 เวลา 14:38:48 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเกษม หวันอาหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่พิทยาคม

นางชนกพร เชื้อช่วยชู
นางอาจินต์ บุญสร้าง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,446
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7421 9200-1 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสกล ปริศวงศ์ โทรศัพท์: - อีเมล์: pak23022534@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]