• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1093340261
  รหัส Smis 8 หลัก :
    93012006
  รหัส Obec 6 หลัก :
    340261
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    สตรีพัทลุง
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Satri Phatthalung school
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่      บ้านวังเนียง
  ตำบล :
    คูหาสวรรค์
  อำเภอ :
    เมืองพัทลุง
  จังหวัด :
    พัทลุง
  รหัสไปรษณีย์ :
    93000
  โทรศัพท์ :
    074-613023
  โทรสาร :
    074611633
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    เมษายน 2474
  อีเมล์ :
    sptschool@spt.ac.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    พัทลุง
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    109 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    0.9 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:54:54 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางมาลี แก้วละเอียด
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมลตรี ดำช่วย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุคล เสมือนใจ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายตุลยวัต เขียวจีน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุวรรณษา เหมะรักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสวาท จันทร์น้อย

 • นางสาวสิรินาถ ชุมพาที







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,642
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนสตรีพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-613023 อีเมล์: sptschool@spt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ชาติชาย ช่วยจันทร์ โทรศัพท์: 0980384389 อีเมล์: chartchai@spt.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]