โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • เรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่1/2563
  
  เช็คเวลาเข้าเรียน 
  
  อ31203 ม.4/1
  อ31203 ม.4/2
  อ32101 ม.5
  ว23103 ม.3
  ว33103 ม.6

   

 • สื่อเทคโนโลยี
 • Google classroom
 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนปัญญาวุธ

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1093340278
  รหัส Smis 8 หลัก :
    93012016
  รหัส Obec 6 หลัก :
    340278
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ปัญญาวุธ
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Panyawut School
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   5   บ้านแพรกหา
  ตำบล :
    แพรกหา
  อำเภอ :
    ควนขนุน
  จังหวัด :
    พัทลุง
  รหัสไปรษณีย์ :
    93110
  โทรศัพท์ :
    074-643209
  โทรสาร :
    074643209
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
     เมษายน 2525
  อีเมล์ :
    schpanyawut@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    แพรกหา
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    100 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    17 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14:42:44 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิกร แสงเกื้อหนุน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายพัฒนพงศ์ พรหมวงษ์

 • นางสาวบุญญา พัฒนพงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,101
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: schpanyawut@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jeena2457@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]